Loading...
 
ForsideMøderFor nyeKontakt
 


Bestyrelse


Bestyrelsens overordnede ansvar i foreningen er at have det store overblik og sætte de ydre rammer; økonomien, juraen og de principielle værdier.

Bestyrelsens kerneopgaver

Bestyrelsen opsamler på status fra bogholderen og fælleskoordinatoren for at sikre, at foreningen holder budgetterne og at den fælles del fungerer. Bestyrelsen er KBHFF’s ”juridiske person”, der har overblik over og underskriver diverse aftaler og kontrakter, godkender betalinger m.v. Bestyrelsen er de ansatte i foreninges arbejdsgiver, som sikrer at de ansatte trives og laver, det de skal.

Roller og forpligtelser

For at gøre det nemmere at videregive arbejdsopgaver, når gamle stopper og nye træder til i bestyrelsen, arbejder vi med forskellige roller i bestyrelsen. Vi justerer og tilpasser dem løbende efter behov. På 'Mød os'-wikisiden kan du se, hvem som har hvilke roller.

i.f.m. interne grupper
FORPLIGTELSE
Indkøbskontakt
Distributionskontakt
Kommunikationskontakt
IT og Wiki-kontakt
Udviklings-kontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til en fælles arbejdsgruppe (se alle de fælles arbejdsgrupper i menuen til venstre). Bestyrelsen har som minimum en repræsentant i hver arbejdsgruppe, som sidder med for at have indblik i, hvad der rør sig, og for at tilbyde sparring med bestyrelsen. På den måde har arbejdsgrupperne et kendt ansigt at henvende sig til, når der skal rettes henvendelse til bestyrelsen.
Projektgruppekontakt -
(f.eks. kontaktperson for forretningsplansgruppen eller foodnet-projektgruppen)
i.f.m. ansatte

Bogholderkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til bogholderen. Når bogholderen har brug for sparring med bestyrelsen, eller når bestyrelsen har brug for sparring med bogholderen, sker der først og fremmest genne bogholderkontakten. Bogholderkontakten skal mødes med bogholderen jævnligt for at sikre, at bogholderens arbejdsgange optimeres og at bogholderens arbejdsforhold er i orden. Derudover fungerer bogholderkontakten som en intern revisor for foreningen.
Fælleskoordinatorkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til fælleskoordinatoren (FK). Når FK har brug for sparring med bestyrelsen, eller når bestyrelsen har brug for sparring medFK, sker der først og fremmest genne FK-kontakten. FK-kontakten mødes med FK jævnligt for at sikre, at FK's arbejdsgange optimeres og at FK's arbejdsforhold er i orden.
i.f.m. myndigheder

Jurist- og advokatkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til jurister og advokater. Når bestyrelsen har brug for juridisk rådgivning, sker det først og fremmest gennem jurist- og advokatkontakten.
Bankkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til foreningens bank(er).
Erhvervsstyrelsekontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til Erhvervsstyrelsen, hvis foreningen har sager der.
Fødevarestyrelsekontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til Erhvervsstyrelsen, hvis foreningen har sager der.
NEM-ID-admin
Er administrator for vores NEM-ID'er herunder medarbejdersignaturer, som bruges til f.eks. at indberette til SKAT og til at ansøge om og godkende praktikanter.
i.f.m. forskning

Specialekontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til specialestuderende, hvis vi har en eller flere, som skriver speciale om foreningen, og som ønsker at have en kontaktperson i bestyrelsen.
Forskningsprojektkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til forskningsprojekter. I tiden løb har foreningen været involveret en flere forskningsprojekter.
i.f.m. partnere

Partnerkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til de essentielle partnere til KBHFF. Pt. er det kontaktpersoner til biludlejningsfirma, der bruges til ugentlig varedistribution. Derudover er det udlejere af fælleslager, der bruges til varemodtagelse, samt kontorfællesskab, som bruges til møder, oplæg og arrangementer.
Avlerkontakt
Er bestyrelsens kontaktperson til avlere, hvis det skulle blive relevant at have en kontakt mellem bestyrelse og avlere. I reglen er det indkøbsgruppen, som har kontakten med avlerne, men bliver det nødvendigt med en kontakt til bestyrelsen, sker det via avlerkontakten.
andre

Talsperson
Udtaler sig til medier på vegne af foreningen, så godt han/hun nu kan.
IT-ansvarlig
Har kontakten til IT-udviklerne i foreningen og står for at prioritere IT-opgaverne.
Praktikantkontakt
Er kontaktperson til praktikanten, hvis foreningen har en praktikant. Kontaktpersonen står også for papirarbejdet omkring det at have en praktikant samt holder evaluerende møder med praktikanten.