Loading...
 

Osterbro Wiki Topimage 05

B u t i k s m ø d e t

__
Den sidste onsdag i hver måned holder vi et butiksmøde, hvor alle medlemmer er velkomne til at deltage. På mødet diskuterer vi bl.a., hvad der fungerer godt eller mindre godt i de forskellige teams og arbejdsgrupper, nye initiativer m.m. Så har du spørgsmål eller en ide til forbedringer, er der mulighed for at lufte det på mødet. Mødet holdes kl.18.45 - 20 på Randersgade Skole.

Møderne er åbne for alle medlemmer. Koordinatorer af teams og kontaktpersoner fra arbejdsgrupper er forpligtede deltagere. Navnene på disse personer findes i Telefonbogen. (Se link nedenfor).
Butiksgruppen har ansvar for at:

  • Holde kontakt til alle KBHFF's fælles arbejdsgrupper
  • Koordinere arbejdet i Østerbro Afdelingen
  • Løse overordnede problemer, der måtte opstå med grønt og frugtlevering, lokaler, økonomi, kommunikation etc., som ikke kan løses af teams og grupper
  • Udvikle ideer og tiltag, der fremmer KBHFF's formål


Kontaktpersoner se KBHFF Telefonbog her)

Dagsordner og referater fra butiksmøderne se her: Mappe med butiksmøde referater

Dagsorden til næste møde: se her

Links til skabelon for dagsorden/referat:
Skabelon

S h o p m e e t i n g

On the last Wednesday of each month we have a shop meeting which all members are welcome to attend. At those meetings we evaluate the Work in different teams and working groups, new initiatives, etc. So if you have questions or an idea for improvements, it is possible to bring it up at a meeting (please use the agenda/dagsorden). The meetings last from 6.45 to 8 p.m. at Randersgade School.

Find contact persons here

Find agendas and minutes from the shop meetings here