Loading...
 
Home Icon By Marta Ormiston Dokumenter Icon Meeting,logo Laugikon Email Icon Wiki Home By BenPixels From The Noun Project
Forside
Info for nye medlemmer
Vagter og Dokumenter
Butiksgruppen
Om os
Kontakt
Wiki Home


Butiksgruppen


Vi er en gruppe hvis primære mission er at gøre det så velsmurt som muligt nede i Kafax. De praktiske opgaver skal løses, og vi skal sikre kommunikationen med resten af KBHFF, dvs. Distributionsgruppe, Indkøbsgruppe, Komminkationsruppe, Arrangementsgruppe, de andre lokalafdelinger m.fl. Samtidig har vi en ambition om at der skal være lys, hjemmebagt kage og en imødekommende attitude i butikken.

Alt dette kræver en en god gruppe - og det er os :-)

Butiksgruppemødet ligger som udgangspunkt den første onsdag i måneden kl. 17 i Korsgade 19. Herudover er det oplagt, at du tager en butikstjans i ny og næ og gerne har lyst til at engagere dig i koordinering af et område, fx. løssalget, eller repræsentere Nørrebro i en af de fælles arbejdsgrupper. Har du nye ideer, er det også her du får støtte til at føre dem ud i livet.

Butiksgruppen og møderne er åbne for alle medlemmer. Og deltagelse i butiksgruppemøder på Nørrebro tæller selvfølgelig som dine 3 timer til fællesskabet.

Hvis du har nogle spørgsmål, så kontakt gerne butiksgruppen på: norrebro at kbhff.dk. Nederst på siden kan du finde de aktive i butiksgruppen og referater fra vores møder (under udarbejdelse).

Butiksgruppe (local board)


We are a group whose primary mission is to make it as smooth as possible down in the Nørrebro shop. We solve the practical tasks, and we ensure communication with the rest of KBHFF, i.e. Distribution Group, Purchasing Group, Communication Group, Event Group, the other local departments, etc. At the same time, we have an ambition to bring light, home-made cake and a welcoming attitude in the store.

All this requires a good group - and it's us :-)

The butiksgruppe meetings are every first Wednesday of the month at 17:00 in the store (Korsgade 19).
The butiksgruppe and the meetings are open to all members.

If you would like to get involved in the coordination of an area, for example loose sales (løssalget), or represent Nørrebro in one of the joint working groups, you are very welcome to contact us. If you have new ideas, please contact us to present them and get them implemented in the store.

Participation in the butiksgruppe in Nørrebro fulfils of course your 3 hours of duty to the community.
If you have any questions, contact the store group at: norrebro at kbhff.dk. Below you can find the most active members in Nørrebro storegroup and minutes of our meetings (in progress).