Loading...
 
Ugens Pose
Vagtplaner
Nyt medlem


 

Velkommen til KBHFF's wiki

I daglig tale kalder vi det bare for wikien. Her finder du det meste om foreningen. Find først og fremmest vagtplaner, pakkeseddel (ugens pose), mødereferater og diverse vejledninger. Læs også om hvordan fødevarefællesskabet er organiseret, og find kontaktoplysninger på dem, du skal have fat på. Wikien er et åbent online leksikon primært for medlemmer af foreningen, men wikien er også åben for alle andre at dykke ned i.

Det sker

I kalenderen samler vi aktiviteter og møder der foregår forskellige steder i foreningen. Du er altid velkommen til at kontakte de ansvarlige og engagere dig hvis du er interesseret.
Se hele vores kalender her

Start End Name
2019-04-27
12:30

17:30
Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 27. april 2019

Tid: 12.30 - 18.00: Generalforsamling.

Tid: 18.00 - 20.30: Fælles aftensmad (25 kr.) og samvær.

Sted: Oehlenschlægersgades skole, Oehlenschlægersgade 55, 1663 København V

Tilmelding til generalforsamlingen og middag her

Vi KBHFF’ere står overfor at skulle træffe nogle afgørende beslutninger om fremtiden. Vi opfordrer derfor alle til at deltage denne vigtige dag. Som det er nu, giver driften af KBHFF underskud, og vi skal finde en måde at forbedre økonomien på for at kunne fortsætte foreningen. De primære årsager til underskuddet er et fald i salg af frugt og grønt.

Gennem det seneste år har bestyrelsen arbejdet hårdt for at danne sig et grundigt overblik over vores økonomi. Baseret på dette vil bestyrelsen fremlægge forslag til forskellige tiltag til at balancere budgettet.

I grove træk ser vi følgende muligheder: (1) At hæve priserne ved enten at reducere mængderne i poserne eller øge poseprisen. (2) At reducere mængden af lønnet arbejde. Pt. har vi en frivillig koordinator og en bogholder. (3) At øge vores salg og dermed afkast. (4) At minimere spild fra løssalg, evt. stoppe med løssalg. (5) At hæve kontingentet. (6) At alle afdelinger finder gratis lokaler. På nuværende tidspunkt har 3 afdelinger gratis husleje. De andre varierer fra ca. 1.500 til 8.000 kr. årligt.

Alle må gerne lægge hovederne i blød og finde flere veje, hvor vi kan forbedre økonomien. Vi i bestyrelsen tror på, at vi SAMMEN kan finde løsninger, der kan sikre KBHFF videre færd på denne jord.

Udover økonomien gennemgår vi øvrige faste og indkomne punkter til dagsordenen. Undervejs vil der være kaffe og kage, og når mødet er slut, har madglade KBHFF`ere, lavet en lækker aftensmad. Prisen for et måltid vil være 25 kr. (medbringes), og Svanholm har været så venlige at donere grøntsagerne.

Vil du gerne have et punkt eller forslag taget op på generalforsamlingen skal det sendes til bestyrelse at kbhff.dk senest d. 13. april. Regnskabet for 2018 samt forslag til budget for 2019 vil blive sendt ud på mail d. 6. april.

Husk at melde jer til generalforsamlingen og evt. skrive jer på en tjans her!

Vel mødt og grønne hilsner!

Connie, Morten, Nika, Alexander, Roland og Sarah fra Bestyrelsen

Program

Den endelige dagsorden kommer op senest syv dage inden generalforsamlingen

Kl. 12.30

Kl.13.00 Velkomst og formalia

- Valg af referent, stemmetæller og dirigent

- Gennemgang af forretningsorden og beslutningsproces

- Procedure for godkendelse af referat.

Kl. 13.15 Status fra ansatte og arbejdsgrupper

Kl. 13.40Bestyrelsens beretning og regnskab 2018

Kl. 14.00 Hvordan kommer vi af med vores driftsunderskud.

Kl. 14.30 Pause med kage

Kl. 14.50 Diskussion af budget og kontingent 2019

Kl. 15.50 Indkomne forslag

Kl. 16.10 Pause med kage

Kl. 16.40 Indkomne punkter

Kl. 17.30 Valg til bestyrelsen

Kl. 17.45 Eventuelt

Kl. 18.00 Fyraften!

Farvel til paragraffer, goddag til middag og hygge!

2019-05-04
08:30

17:30
Årets første lugetur

Årets første lugetur! Se hele programmet og information om alle årets lugeture her, på lugepatruljens side: Lugepatruljen.


Add Event

Om Københavns Fødevarefællesskab

Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF) er en medlemsdrevet indkøbsforening, som handler direkte med lokale økologiske og biodynamiske avlere for at sikre høj kvalitet til fair priser for medlem såvel som for producent. Nyheder og meget anden information finder du på vores hjemmeside, hvor du kan finde vores grundprincipper.