Koordineringsmøde mandag d. 26. maj 2014

Hvornår:
d. 26/5-2014 kl. 17:00 - 21.00
Hvor:
The Hub, Nørrebrogade 52C, 3. tv., 2200 København N
(inde i den bagerste baggård, hvor også Meyers Madhus ligger)
Kommer:
Lone (Dist/syd). Sandra (arr.N), Kirstine (arr.N), Tina (arr.V), Gerd (arr.N),Jonas (øko) Sofie(Dis.V); Line (distr, YN), Liv (distr, Ama'r), Pernille (arr.), Line Rom (Grafik), Kirsten (indkøb VAN),Bente (indkøb N), Jazbo (ny i Grafik - kommer ca. 17.15) Jonas Bundgaard (Grafik), Tommy (indkøb), Estrid (indkøb Ø), Irene Hougaard (ny i grafisk), Mogens (indk / YN)
Afbud:
Andreas (Arr. Van); Charles (NV).; Jonathan (Dist./Frb), erik (Frbg), Tore (YN /Komm), Anders(Øko.N.)Ane( indkøb Ø), Torsten (V, Komm) Amanda-Li Kollberg (grafisk); (Janus YN), Hannibal (arr. Ø), Esther (arr)
Snacks:

Mødeleder:
Kommunikationsgruppen
Referent til mødet samt sætter næste møde på wikien:


Program
Kl. 17-19. Arbejdsgrupperne holder deres egne møder
Udover det store workshop-lokale på 3. sal kan vi bruge de tre små mødelokaler på 2. sal. Forhåbentlig kan vi finde plads til alle. Ellers kan de enkelte arbejdsgrupper også vælge at holde deres møder på nærliggende caféer eller parker.
Se arbejdsgruppernes referater

Kl. 19-19:45. Spisning. Alle medbringer en lille ret
The Hub har service og bestik, men ikke noget komfur eller fornuftigt køkkenudstyr. Derfor er det bedst at medbringe færdige, kolde retter samt det fornødne ta'-tøj.

Kl. 19:45. Fælles infomøde
Hver arbejdsgruppe giver en kort status på, hvad de foretager sig for tiden, hvilke problemer og udfordringer de har – samt fortæller hvilke emner, de gerne vil drøfte med nogle fra andre arbejdsgrupper. Selve diskussionerne finder ikke sted i plenum, men i mindre grupper, hvor deltagerne selv finder sammen om de emner, som de er interesserede i.

Distribution:
-Fiske fremstød d. 18. juni. Afdelingerne må melde tilbage om de vil være med. Det er et enkelstående arrangemen.
Hvis vi skal ha fisk fremover skal det cleares med fødevaremyndigheder og logistikken skal på plads.
-Det er et problem at æggeleveringen har svært ved at komme før 12. - Chaufførerne siger at så må de køre senere. Kirsten (Ø) Tager det videre med Carsten.
-Har arbejdet på en månedsrapport så arbejdsgrupperne melder ind hvor aktive de forskellige afdelinger er så vi har overblik over hvor det halter.

Økonomi:
Opretter guldgraver team der bil grave efter det guld som foreningen har ude at svømme af den ene eller anden grund. Det kan potentielt være en del penge.
Kassereren oplyser desuden at der er udfordringer med at visse producenter tager pant for kasser når vi køber dem, men ikke giver os penge tilbage igen.

Kommunikation:Har generelt brug for flere kræfter. Mange nye til mødet og ikke særlig mange repræsentanter fra afdelingerne.De brugte deres møde på at klarlægge udfordringer og arbejdsopgaver.1/ kom. til nye medlemmer2/ intern kommunikation, Samba, wiki osv. Der skal strømlignes.3/manglende rep. fra afdelingerne i kommunikationsgruppen4/grafikgrupen er repræsenteret i kommunikation og er oppe og køre igen.De har ikke så mange opgaver. Så man skal endelig sætte dem i gang.De vil lave flyer-templates - arrangement har nogle allerede.Arrangement og grafik skal mødes og snakke om det.
Arrangement: -Svanholmtur i pinsen. Erfaringsudveksling for arbejdsgrupperne. 8. - 9. jun. Der er ikke mange tilmeldte, så spred ordet. Det er primært for arbejdsgrupperne.
- Lugepatrulje, arrangement tager sig af det i år. På Torsdag er der allerede en tur for 4 pers. De vil gerne ha 4 folk hver søndag i juni og juli måned i stedet for store grupper som sidste år. Vi må se om det kan lade sig gøre. Alexander (indkøb) siger at en udfordring kan være at alle der kører biler fra Lets Go skal være oprettet som chauffør.
- Filmarrangement med en dokumentar om biodynamisk landmand "Så meget godt i vente" er under opsejling til efteråret.
- FødselsdagenDet skal nok kun være 4 steder der skal cykles rundt til. Afdelingerne må byde ind om de kan. Ellers tænker arrangement at det kunne være et samlet sted.

Indkøb:Der er generel følelse af ikke at få svar på de mails indkøb sender ud til afdelingerne. Hvor skal de helst sende dem hen?

Vanløsevagten er svær når alle er nye på vagten. Det er vigtigt at få gode folk på den vagt.

Nyt pakkeskema til Vanløse hvor man kan se hvor meget der er bestilt og hvor man kan notere hvor meget der så reelt er kommet.

EmballageDer er nogen der mener at moderne plasticposer er mere miljørigtigte end papirsposer. Så måske skal vi gå over til det i stedet for de små ret dyre papirsposer vi bestiller.Det kunne undersøges hvis nogen har tid.Det kan måske gå sammen med dem der har meldt sig til at se på emballage/kasser og økonomi over sommeren.

Der mangler en indkøber fra Amager

Er der nogle afdelinger der har plads til rapsolie? De skal bestilles i en vis mængde og det fylder.-Ikke rigtig nogen der mener de har plads.
Sommerlejergruppen:Har udkast til program og har fået fat i gode kræfter indenfor økologi. Meld jer til turen!
Fællesspisningsgruppen Nørrebro:Der kommer ikke så mange "kunder" til fællesspisningen mere. Kom endelig. Det er go mad og det er for alle. - kommentar: Måske der skal reklameres på hjemmesiden for at minde folk om at det er der.

Kl. 20:15. Mingle og diskussion i mindre grupper
Deltagerne mingler rundt og snakker med folk fra de andre arbejdsgrupper om konkrete spørgsmål eller udviklingstiltag. Der er ikke nogen afslutning


Følgende grupper blev dannet:

Intern kommunikation
Rep. fra Indkøb, Dist. og kommunikation snakker om mail, samba, wiki osv.

Grafik/flyers
Rep. fra Arrangement og kom/grafik

Månedsrapport
Rep. fra Alle grupper helst.

Fisk
Rep. fra Fiskegruppen og hvem der ellers er interesserede i at snakke om fisk.

.